Jak powstaje plan leczenia pacjenta?

Zdrowy Uśmiech

Jak powstaje plan leczenia pacjenta?

Jak wygląda ustalenie planu leczenia? W jaki sposób – z uwzględnieniem problemów, które mogą wystąpić w trakcie realizacji – wprowadza się taki plan w życie? Jakimi kompetencjami powinien wyróżniać się lekarz stomatolog, aby mógł opracować optymalny plan leczenia?

To kilka podstawowych pytań, jakie często zadają sobie pacjenci. Od dawna nosiłem się z zamiarem przygotowania odpowiedzi na te pytania i opisania krok po kroku procedur związanych z ustaleniem planu leczenia. W tym miejscu będę opisywał w skrócie poszczególne jego etapy, które w przyszłości – w razie potrzeby – będą bardziej szczegółowo omawiane.

Etapy leczenia
Pierwszym etapem leczenia – po zapoznaniu się z odpowiedziami udzielonymi w ramach przeprowadzonego z pacjentem wywiadu medycznego – jest ustalenie celu wizyty w gabinecie i wysłuchanie potrzeb, z którymi pacjent zgłosił się do lekarza stomatologa. Na tym etapie bierzemy pod uwagę potrzeby pacjenta, które mogą sięgać do każdej z dziedzin stomatologii.

Drugi etap rozpoczyna się od badania klinicznego. Wstępne i podstawowe badanie stomatologiczne wewnątrz- i zewnątrzustne obejmuje ocenę stanu:

 • higieny jamy ustnej
 • uzębienia w zakresie m.in. ubytków próchnicznych, braków zębowych i innych nieprawidłowości
  dziąseł, przyzębia i błon śluzowych jamy ustnej
 • zgryzu
 • innych narządów m.in. języka, węzłów chłonnych, migdałków podniebiennych, ślinianek, nerwów w obrębie twarzy i jamy ustnej, stawów skroniowo-żuchwowych.

Z wyżej wymienionych opisów można wnioskować, że każdy stomatolog/specjalista, który ustala holistyczny plan leczenia dla pacjenta powinien uwzględnić wszystkie aspekty dotyczące:

 • anatomii i fizjologii
 • profilaktyki (m.in. próchnicy, chorób przyzębia, zaburzeń zgryzu i dysfunkcji narządu żucia).
 • protetyki
 • periodontologii
 • chirurgii stomatologicznej i szczękowej
 • ortodoncji
 • stomatologii zachowawczej i estetycznej
 • endodoncji
 • pedodoncji (w przypadku młodych pacjentów z uzębieniem mlecznym lub mieszanym).

Aby postawić dokładną diagnozę, która jest podstawą właściwego leczenia, należy zawsze sięgać po dodatkowe badania z innych dziedzin, m.in. radiologii, włącznie z tomografią komputerową jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Specjalistyczne badania będą omawiane sukcesywnie w miarę dokonania dalszych wyjaśnień.
W dalszym etapie ustalania planu leczenia u pacjenta z potrzebą kompleksowego leczenia trzeba działać według algorytmu, który obejmuje wszystkie poprzednio wymienione aspekty.

Kompetencje, doświadczenie i interdyscyplinarność
Do ustalenia optymalnego planu leczenia niezbędna jest wiedza obejmująca wszystkie dziedziny stomatologii. Lekarz stomatolog powinien być więc wysoce kompetentny i doświadczony. Jest również pożądane, żeby praktykował i wykonywał zabiegi oraz procedury na zaawansowanym poziomie w każdej z dziedzin stomatoligii i w dodatku w razie potrzeby skonsultował z lekarzami specjalizującymi się w poszczególnych dyscyplinach.

Niespodziewane problemy i ich rozwiązanie wymagają od lekarza posiadania nie tylko dużej wiedzy, umiejętności i doświadczenia, ale również elastyczności i sztuki przewidywania ewentualnych następstw podjętych decyzji. Lekarz zawsze powinien brać pod uwagę kilka alternatyw i w każdej chwili i na każdym etapie przekazywać pacjentowi informacje potrzebne do podjęcia wspólnej i jak najbardziej właściwej decyzji. Takie interdyscyplinarne podejście do zagadnień zapewnia ustalenie najlepszych rozwiązań dla każdego indywidualnego pacjenta.

Traktując ten tekst jako początek prowadzenia bloga, który ma służyć wymianie informacji i komunikacji z pacjentami, pozostawiam sobie i innym możliwość powrotu do tematów, rozszerzania ich w celu dalszych wyjaśnień i prowadzenia dyskusji.

Pacjenci równie często zadają sobie i nam pytanie: Jak będzie wyglądał efekt końcowy leczenia? Odpowiadam. Tak jak na załączonym do tego tekstu zdjęciu! Zdjęcie prezentuje efekt zabiegu odbudowy zgryzu przy pomocy koron pełnoceramicznych, przeprowadzonego w Gabinecie Uśmiech Zdrowia. 

Lekarz stomatolog Ehtesham Beheshty Kazerooni, kierownik medyczny gabinetów stomatoligicznych Uśmiech Zdrowia, specjalizujący się w chirurgii stomatologicznej, implantologii oraz protetyce.

Ciąg dalszy nastąpi.

Zadzwoń teraz