Cennik stomatologiczny - Uśmiech Zdrowia

Cennik stomatologiczny

CENNIK LECZENIA ORTODONTYCZNEGO

Konsultacja ortodontyczna 200 PLN
Modele diagnostyczne 200 PLN
Plan leczenia z komputerową analizą cefalometryczną 200 PLN
Set-up wirtualny ( wizualizacja celów leczenia ) 200 PLN
APARATY STAŁE
Stały aparat cienkołukowy – częściowy (zamki metalowe) 220 PLN/zamek
Stały aparat cienkołukowy (zamki metalowe) 2200 PLN/łuk
Stały aparat cienkołukowy (zamki metalowe samoligaturujące) 2200-2700 PLN/łuk
Stały aparat cienkołukowy (zamki estetyczne) 3000 PLN/łuk
Stały aparat cienkołukowy (zamki estetyczne samoligaturujące) 3400 PLN/łuk
Stały aparat System Damon 3000 PLN
Stały aparat System Damon Clear 4000 PLN
Aparat Carriere motion 2 + szyna dolna 2500 PLN
Clear Aligner (jeden etap leczenia) 1000 PLN/ za łuk / miesiąc (3 szyny)
Invisalign
- Comprehensive 18.000 PLN
- Lite 14.500 PLN
Wizyta kontrolna z aparatem stałym, 1 łuk/ 2 łuki 200-300 PLN
Wizyta kontrolna z aparatem stałym, 1 łuk/ 2 łuki estetyczne 250-350 PLN
Zdjęcie aparatu stałego, 1 łuk 200 PLN
Płyta retencyjna (zdejmowana) 650 PLN
Retejner klejony 450 PLN
Zdjęcie retencji 150 PLN
Szyna nagryzowa 650 PLN
Założenie elementu zaczepowego do zatrzymanego zęba odsłanianego chirurgicznie 300 PLN
APARATY DODATKOWE
Przerzut podniebienny Goshgariana/Zachrissona 600 PLN
Ouad- helix 700 PLN
Zderzak wargowy 800 PLN
Stały utrzymywacz przestrzeni 400 PLN
Maska twarzowa 1000 PLN
Wyciąg Headgear 500-700 PLN
Aparat Nance’a 650 PLN
Stała zapora dla języka 600 PLN
Aparat Pendulum/Pendex 700-800 PLN
Aparat Hyrax/Hyrax na szynach akrylowych 1200 PLN
Wizyta kontrolna z aparatem dodatkowym 100 PLN
Wizyta kontrolna z aparatem ruchomym 100 PLN
Aparaty czynnościowe 1000-1400 PLN
Twin-block 1700 PLN
Płytka Schwarza 800-900 PLN
Aparat Herbsta 2500 PLN

CENNIK ZDJĘĆ RTG

Zdjęcie zębowe 30 PLN
Pantomogram 80 PLN
Zdjęcie cephalometryczne 80 PLN
Tomografia 3D
1 łuk (szczęka/żuchwa) 220 PLN
2 łuki (szczęka + żuchwa) 360 PLN
Częściowa 120 PLN

CENNIK WYBIELANIA

Wybielanie nakładkowe domowe 1000 PLN
Wybielanie zęba martwego 100-150 PLN od wizyty
Wybielanie zębów lampą / laserem diodowym 1200-1500 PLN

CENNIK USŁUG PROFILAKTYCZNYCH

Scaling – czyszczenie ultradźwiękami + polishing 200 PLN
Piaskowanie 120-150 PLN
Fluoryzacja 100-150 PLN
Pakiet (scaling, piaskowanie, fluoryzacja) 300-350 PLN
Usunięcie osadów profesjonalną szczotką i pastą (polishing) 50 PLN

CENNIK LECZENIA PROTETYCZNEGO

Konsultacja protetyczna 100 PLN
Proteza całkowita akrylowa 1500 PLN
Proteza częściowa osiadająca 100 PLN za punkt
Proteza szkieletowa, szynoproteza 1800-2400 PLN
Proteza całkowita acetalowa lub vistaplast 2000-2500 PLN
Proteza bezklamrowa 3500 PLN
Wkład koronowo-korzeniowy standardowy-włókno szklane 300 PLN
Wkład koronowo-korzeniowy indywidualny 500-600 PLN
Opracowanie pod koronę 100 PLN
Korona licowana porcelaną 1500 PLN
Punkt w moście porcelanowym 1500 PLN
Korona pełnoceramiczna 2000 PLN
Korona pełnoceramiczna na cyrkoniu 2200 PLN
Korona pełnoceramiczna CAD/CAM (E-Max) 2000 PLN
Inlay/Onlay porcelanowy 2000 PLN
Inlay/Onlay kompozytowy 1000 PLN
Inlay/Onlay/Licówki E-Max CAD/CAM 2000 PLN
Licówka porcelanowa 2000 PLN
Korona kompozytowa 1000 PLN
Korona tymczasowa, akrylowa 150-250 PLN
Naprawa protezy (+wycisk) 100 (+100) PLN
Dostawienie klamry, zęba (+wycisk) 100 PLN za 1 punkt (+100)
Podścielenie protezy 400 PLN
Szyna relaksacyjna/rekonstrukcyjna 900 PLN
Badanie Koisa 900 PLN
Korekta protezy wykonanej w innym gabinecie 100 PLN

CENNIK LECZENIA PERIODONTOLOGICZNEGO

Konsultacja periodontologiczna 100 PLN
Konsultacja, pomiary periodontologiczne, plan leczenia 300 PLN
Skaling z polerowaniem powierzchni 200 PLN
Skaling poddziąsłowy z wygładzeniem powierzchni korzeni (SRP) (1 ząb) 150 PLN
Zabieg płatowy 600 PLN
Sterowana regeneracja tkanek 2000 PLN + koszt biomateriałów
Plastyka wędzidła 300-500 PLN
Zabieg plastyczny z użyciem jednego przeszczepu autogennego (pokrycie < 3 recesji dziąsłowych) 3000 PLN
Zabieg plastyczny z użyciem dwóch przeszczepów autogennych (pokrycie > 3 recesji dziąsłowych) 4000 PLN
Szynowanie (1 ząb) 100 PLN

CENNIK LECZENIA IMPLANTOLOGICZNEGO

Wszczepienie – założenie implantu 3000 PLN (w zależności od systemu)
Odsłonięcie implantu i założenie śruby gojącej 200-300 PLN
Korona tymczasowa na implancie + łącznik 300-500 PLN + 500 PLN
Korona porcelanowa na implancie 3000 PLN
Korona pełnoceramiczna na cyrkoniu na implancie 3200 PLN
Łącznik indywidualny pod koronę: 500-1000 PLN
1) Metalowy 500-700 PLN
2) Cyrkonowy 1500 PLN
Proteza na implantach 2000-2500 PLN + koszt elementów
Łącznik pełnoceramiczny 1000-1500 PLN

CENNIK LECZENIA ENDODONTYCZNEGO Z UŻYCIEM MIKROSKOPU

Konsultacja 100 PLN
Konsultacja z rewizją kliniczną 230 PLN
Zatrucie zęba (dewitalizacja w znieczuleniu) 180 PLN
Ekstrypacja miazgi w znieczuleniu 150-200 PLN
Pierwotne leczenie: (w zależności od ilości wizyt i rozpoznania oraz ew. anomalii anatomicznych w kanałach)
ząb jednokanałowy 500-600 PLN
ząb dwukanałowy 600-800 PLN
ząb trzykanałowy 800-1200 PLN
ząb czterokanałowy 1000-1400 PLN
Powtórne leczenie – reendodoncja
ząb jednokanałowy 600-700 PLN
ząb dwukanałowy 800-1000 PLN
ząb trzykanałowy 1200-1400 PLN
ząb czterokanałowy 1400-1600 PLN
Opatrunek do kanału – wizyta pośrednia 200 PLN
Zamknięcie perforacji (w zależności od wielkości perforacji i ilości zużytego materiału) 200-500 PLN
Usunięcie złamanego instrumentu (w zależności od lokalizacji i ilości niezbędnych wizyt) 300-700 PLN
Usunięcie wkładu (w zależności od rodzaju) 300-500 PLN
Leczenie przez koronę (dodatkowo) 200 PLN
Cena zabiegu obejmuje znieczulenie, zdjęcia Rtg oraz wypełnienie tymczasowe.

SEDACJA WZIEWNA PODTLENKIEM AZOTU (GAZ ROZWESELAJĄCY)

Sedacja wziewna podtlenkiem azotu (gaz rozweselający) (0,5 h) 200 PLN
Maseczka do sedacji (opłata jednorazowa) 50 PLN

CENNIK LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO DZIECI

Badanie stomatologiczne 50 PLN
Wizyta adaptacyjna 100 PLN
Szczotkowanie zębów 50 PLN
Wypełnienie zęba mlecznego 100-150 PLN
Leczenie amputacyjne 100 PLN
Ekstrakcja zęba mlecznego 80-120 PLN
+ znieczulenie 30 PLN
Fluoryzacja 100 PLN
Otwarcie zęba 50 PLN
Dewitalizacja 100 PLN
Opatrunek leczniczy 120-150 PLN
Lakowanie 100 PLN

CENNIK LECZENIA CHIRURGICZNEGO

Konsultacja chirurgiczna 100 PLN
Ekstrakcja – usunięcie zęba stałego/+ ew. separacja 100-200 PLN/ ew.+ 100 PLN
Ekstrakcja zębów trzecich - ósemek 300-400 PLN
Szycie rany poekstrakcyjnej 100 PLN
Usunięcie zęba zatrzymanego 500-900 PLN
Chirurgiczne usunięcie zęba lub korzenia 300-400 PLN
Chirurgiczne odsłonięcie zęba 300-500 PLN + zamek 200 PLN
Nacięcie ropnia 100 PLN
Płukanie jamy ropnia 50 PLN
Usunięcie kieszonki dziąsłowej 150 PLN
Płukanie kieszonki zębodołowej 50 PLN
Resekcja wierzchołka korzenia zęba 500 PLN
Wypełnienie wsteczne korzenia zęba 200 PLN
Odbudowa – Augumentacja kości 1000-2500 PLN + biomateriał
Plastyka tk. Miękkiej 500-1000 PLN
Podcięcie wędzidełka 200–400 PLN
Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą 3000-4000 PLN + biomateriał
Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą 1500 PLN + biomateriał
Wyłuszczenie torbieli 500 PLN
Plastyka wyrostka zębodołowego (rodzaj, wielkość) od 200 PLN
Usunięcie zmiany na błonie śluzowej 150-200 PLN
Mikroimplant Ortodontyczny 700 PLN
Hemisekcja 300 PLN
Kiretaż zamknięty / otwarty 100 / 300 PLN
Chirurgiczne pogłębienie przedsionka laserem 500-1000 PLN

CENNIK LECZENIA ZACHOWAWCZEGO

Badanie stomatologiczne, rejestracja pacjenta 100 PLN
Konsultacja 100 - 200 PLN
Wypełnienie zęba stałego – kompozyt 200-400 PLN
Wypełnienie estetyczne – przednie zęby 300-500 PLN
Całkowita odbudowa zęba zachowawcza/ zachowawcza estetyczna 400-600 PLN
Ubytek klinowy 200 PLN
Licówka kompozytowa 400-600 PLN
Użycie koferdamu 100 PLN
Opatrunek tymczasowy (Cavit) 100 PLN
Znieczulenie 50 PLN
Opatrunek leczniczy 120–150 PLN
Leczenie nadwrażliwości zębiny (1 ząb) 80-100 PLN
Zastosowanie preparatu Icon (1 ząb) 150 PLN / ząb
Laser biostymulacyjny (1 punkt) 20 PLN
FSD fotodynamiczna terapia laserem (1 ząb) 200 PLN
Zadzwoń teraz