Gwarancja

Warunki i zakres gwarancji na świadczenia stomatologiczne

Warunki gwarancji na świadczenia stomatologiczne:

 1. Wyłącznie lekarz, który udzielał świadczenia może przeprowadzić leczenie gwarancyjne.
 2. Zachowanie terminowości kontrolnych wizyt wyznaczonych przez lekarza prowadzącego.
 3. Przynajmniej raz na 6 miesięcy profilaktyczna wizyta u lekarz stomatologa/higienistki stomatologicznej.
 4. Rozpoczęcie i dokończenie kompleksowego leczenia protetycznego lub stomatologicznego.

Zakres gwarancji na świadczenia stomatologiczne:

 1. Wypełnienie zęba mlecznego – 6 miesięcy.
 2. Wypełnienie zęba stałego (kompozyt) -12 miesięcy.
 3. Rekonstrukcja korony zęba – 12 miesięcy
 4. Rozcementowanie stałych uzupełnień protetycznych (mosty, korony) – 12 miesięcy.
 5. Pierwotne leczenie endodontyczne (kanałowe) – 12 miesięcy.
 6. Ruchome uzupełnienia protetyczne (protezy częściowe, całkowite, szkieletowe) – 12 miesięcy
 7. Praca protetyczna na implancie, która wymaga rozcementowania lub odkręcenia pracy, pęknięcia protez, uszkodzenia porcelany – 24 miesiące.
 8. W przypadku Pacjentów z bruksizmem okres trwania gwarancji na wypełnienie podlega indywidualnej ocenie lekarza.
 9. W przypadku, gdy bezpośrednio po wypełnieniu zęba zachodzi konieczność przeprowadzenia leczenia endodontycznego (kanałowego), wypełnienie wykonywane jest ponownie w ramach gwarancji zgodnie z pkt. 2., w takiej sytuacji Pacjent ponosi koszty leczenia kanałowego.

Zakres gwarancji na świadczenia stomatologiczne nie obejmuje:

 1. Jeśli Pacjent nie kontynuował rozpoczętego leczenia zgodnie z zaleceniami lekarza,
 2. Leczenia w sytuacji, gdy Pacjent został poinformowany przez lekarza o ograniczonej gwarancji lub jej braku.
 3. Pierwotnego leczenia endodontycznego (kanałowego) w sytuacji, gdy występują czynniki pogarszające rokowanie (np. zmiany około wierzchołkowe, zgorzel, nieprawidłowa budowa anatomiczna).
 4. Powtórnego leczenia endodontycznego (rewizja, reendo).
 5. Złamania koron zębów po leczeniu kanałowym i nieodbudowanych protetycznie.
 6. Złamania koron zębów w trakcie trwającego leczenia endodontycznego.
 7. Stanów zapalnych zębodołu po ekstrakcji zęba – tzw. suchy zębodół.
 8. Rozintegrowania implantu z kością.
 9. Prac protetycznych oddanych Pacjentowi przy współistnieniu innych braków zębowych, które nie zostały uzupełnione w przeciągu 3 miesięcy.
 10. Prac protetycznych nieodebranych przez Pacjenta w terminie wyznaczonym przez prowadzącego lekarza stomatologa.
 11. Wymiany zużytych elementów protetycznych w protezach na implantach.

Gwarancji nie podlegają uszkodzenia, które powstały w wyniku:

 1. Zaniedbania higieny jamy ustnej i braku wykonywaniu zabiegów z zakresu higienizacji, przynajmniej 1 na rok.
 2. Nieprzestrzegania wyznaczonych przez lekarza wizyt kontrolnych.
 3. Wykonywania napraw, korekt lub zmian w innych gabinetach niż ten, w którym rozpoczęto leczenie.
 4. Próby samodzielnej naprawy prac protetycznych (np. samodzielne klejenie, odkształcenie)
 5. Naturalnych procesów starzenia się organizmu.
 6. Zmian zapalnych w przyzębiu lub zaniku kości.
 7. Istniejącej choroby lub schorzenia, które ma niekorzystny wpływ na stan jamy ustnej i uzębienia Pacjenta (np. niektóre choroby autoimmunologiczne, padaczka, cukrzyca, osteoporoza, stany po leczeniu chemio- i radioterapii).
 8. Nieszczęśliwych wypadków lub urazów mechanicznych.
Zadzwoń teraz