Co to jest hemisekcja zęba?

zdrowy uśmiech

Co to jest hemisekcja zęba?

Hemisekcja zęba jest zabiegiem pozwalającym uniknąć jego ekstrakcji, czyli całkowitego usunięcia korony z korzeniami. Podczas zabiegu usuwane są jedynie patologiczne zmiany zębowe, w tym także korzenie i odpowiadające im korony. Zdrowe pozostałości zęba pozostają na swoim miejscu i pełnią funkcję podstawy do umieszczenia na nich odbudowy protetycznej. Czym jest hemisekcja korzenia zęba? Jakie są wskazania i przeciwwskazania do jej przeprowadzania?

Czym jest hemisekcja zęba?

Hemisekcja w stomatologii jest zabiegiem stomatologicznym, który polega na częściowym usunięciu zęba. Podczas jego wykonywania następuje separacja korzeni i usunięcie chorej części zęba, natomiast zdrowa pozostaje na swoim miejscu, posłuży ona jako baza do odbudowy protetycznej. Hemisekcja zęba jest przeprowadzana na zębach wielokorzeniowych, czyli przedtrzonowcach i trzonowcach. Wskazana jest w przypadku zębów zniszczonych, w których nie można przeprowadzić leczenia kanałowego jednego z korzeni i należy go usunąć.

Ponadto separacja korzeni wykonywana jest także w przypadku stanów zapalnych wierzchołków korzeniowych, gdy inne metody leczenia nie są skuteczne, złamań pionowych zęba, które obejmują koronę zęba i jeden z korzeni z jednoczesnym pozostawieniem pozostałych w dobrym stanie i w sytuacji, gdy występują problemy periodontologiczne.

Hemisekcja zęba — przebieg zabiegu

Hemisekcja korzenia zęba poprzedzona jest wykonaniem zdjęcia RTG zęba, na którym ma być wykonywany zabieg. Pacjent otrzymuje znieczulenie miejscowe, po czym stomatolog wiertłem odcina część do usunięcia i kleszczami wyciąga ją razem z korzeniem. W razie konieczności specjalista zakłada szwy.

Zdrowa część zęba zostaje poddana leczeniu endodontycznemu. Po upływie około sześciu tygodni od wykonania zabiegu osadza się na koronie wkład koronowo-korzeniowy i cementuje w pozostałej części korzenia. Stanowi on podstawę do osadzenia korony protetycznej. Zabieg ten przeprowadzany jest po kolejnych 2-4 tygodniach od momentu zacementowania wkładu.

Wskazania i przeciwwskazania do wykonania zabiegu hemisekcji zęba

Hemisekcja zęba przeprowadzana jest w przypadku:

 • pionowego złamania zęba lub korzenia,
 • zmian periodontologicznych, jak na przykład ubytek kości,
 • zmian okołowierzchołkowych, które występują przy korzeniach zęba,
 • braku możliwości przeprowadzenia leczenia kanałowego korzeni, które są nadmiernie zniszczone przez próchnicę,
 • powikłań, które występują po leczeniu endodontycznym,
 • innych procesów chorobowych.

Hemisekcja w stomatologii nie jest natomiast przeprowadzany, gdy:

 • występuje niekorzystna budowa anatomiczna zęba, jak na przykład zbyt krótkie korzenie, wydłużona korona czy też nietypowy stosunek długości korzenia do zęba,
 • nie ma możliwości osadzenia odbudowy protetycznej,
 • występuje wyraźne rozchwianie zębów, które jest efektem nieleczonych chorób przyzębia,
 • było nieprawidłowo przeprowadzone leczenie endodontyczne obejmujące więcej niż jeden korzeń zęba i wystąpiły powikłania po leczeniu kanałowym w obrębie korzeni.

Hemisekcja zęba — rekonwalescencja

Hemisekcja zęba jest zabiegiem, który zajmuje, łącznie ze wszystkimi poszczególnymi fazami leczenia, około 6-8 tygodni. Należy pamiętać, że po jej przeprowadzeniu niezbędne jest przejście okresu rekonwalescencji. Jej okres można skrócić i uniknąć powołań, przestrzegając zaleceń lekarza:

 • stosować zimne okłady,
 • spożywać pokarmy oraz napoje o neutralnym temperaturach przez kilka godzin po zabiegu,
 • stosować, w razie konieczności, przepisane przez stomatologa leki przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Jeśli stomatolog zdecydował, że w danym przypadku niezbędna jest hemisekcja zęba, należy ją jak najszybciej przeprowadzić. Sprawne i szybkie wykonanie zabiegu pozwala uratować ząb przed jego ekstrakcją.

Zadzwoń teraz