Nasz Zespół

Ehtesham Beheshty Kazerooni

Chirurgia, implantologia, protetyka

Ehtesham Kazerooni - ZnanyLekarz.pl

Dr Ehtesham Beheshty Kazerooni jest właścicielem oraz kierownikiem medycznym Kliniki Stomatologicznej Uśmiech Zdrowia w Warszawie. Jest także absolwentem Łódzkiej Akademii Medycznej. Jako stomatolog pracuje od 1993 roku, a swoją praktykę stomatologiczną w Warszawie prowadzi od 1995 roku.

Specjalizuje się przede wszystkim w chirurgii stomatologicznej, protetyce oraz implantologii, która jest również jego pasją. Dr Kazerooni jest członkiem prestiżowego OSIS-EDI (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej – European Association Of Dental Implantology).

W codziennej pracy zawodowej korzysta z umiejętności i doświadczenia, które nabył podczas studiów podyplomowych w warszawskiej Akademii Medycznej. Ważnym i jak cennym doświadczeniem była praca w II Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Szpitalu im. Dzieciątka Jezus, Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie.

Od wielu lat bierze czynny udział w wielu kongresach i sympozjach krajowych i zagranicznych. Korzysta również z doskonalących szkoleń i kursów specjalistycznych z zakresu protetyki, implantologii, stomatologii estetycznej i ogólnej. Pracę z Pacjentem rozpoczyna od ustalenia indywidualnego, multidyscyplinarnego planu leczenia z uwzględnieniem dostępnych alternatyw.. Plan ten musi być opracowany wspólnie z Pacjentem, aby był do zaakceptowania przez niego również pod względem ekonomicznym.

Zakres wykonywanych prac jest zawsze kompleksowy, oparty na nowoczesnej diagnostyce. W swojej pracy zawodowej na bieżąco wprowadza najnowsze rozwiązania technologiczne oparte na badaniach naukowych i zgodne z nimi.

W indywidualnych, skomplikowanych przypadkach, wymagających np. zmiany całego zgryzu (ze względów estetycznych bądź funkcjonalnych), wraz ze swoim zespołem lekarzy Kliniki Stomatologicznej Uśmiech Zdrowia prowadzą proces diagnostyczno-leczniczy. Wykorzystanie wiedzy zarówno własnej, jak i wykwalifikowanego Personelu, pozwala na opracowanie skutecznej drogi leczenia.

W maju 2017 otrzymał tytuł certyfikowanego lekarza Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej – European Association Of Dental Implantology OSIS-EDI. Bardzo dobrze zna język angielski, co usprawnia leczenie Pacjentów obcojęzycznych. Prywatnie jest wspaniałym mężem oraz ojcem. Jego pasją są podróże, sport, fotografia.

Zapraszamy do zapoznania się z dyplomami oraz z certyfikatami lekarza stomatologa Ehteshama Beheshty Kazerooni.

Zadzwoń teraz