Nasz Zespół

Oktawian Buczek

Ortodoncja

Lekarz stomatolog Oktawian Buczek zajmuje się leczeniem ortodontycznym dorosłych i dzieci. W praktyce stosuje aktualne techniki ortodontyczne. Korzysta m.in. z zamków ortodontycznych najnowszych generacji oraz mini-implantów ortodontycznych.

Oktawian Buczek jest absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku lekarsko-dentystycznym. Doktorant w Zakładzie Ortodoncji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego (EOS). Autor wielu prac naukowych, prezentowanych i wyróżnionych na międzynarodowych i ogólnopolskich kongresach, takich jak: 90th Congress of the European Orthodontic Society, 12 Kongres Stomatologów Polskich w Krakowie, Warsaw International Medical Congress for Young Scientists i XVIII Konferencja Naukowa Studentów Stomatologii im. Michała Kłopotowskiego w Łodzi.

Oktawian Buczek nieprzerwanie poszerza swoją wiedzę z dziedziny ortodoncji, uczestnicząc w licznych kongresach i sympozjach naukowych.

Certyfikaty:

Mini-implanty jako wzmocnienie zakotwienia
Zgryzy otwarte – diagnostyka i leczenie
Progressive Orthodontic Seminars – cykl 12 seminariów
Leczenie ortodontyczne dzieci i dorosłych przy zastosowaniu aparatu łuku prostego
90. Kongres Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego
Planowanie leczenia ortodontycznego
Cefalometria, kurs praktyczny
Łuki podniebienne i inne aparaty grubołukowe
Stałe aparaty ortodontyczne – seminarium wprowadzające

Lekarz stomatolog Oktawian Buczek przyjmuje w naszym Gabinecie Stomatologicznym Uśmiech Zdrowia przy Alei Wilanowskiej 105/1.

Zadzwoń teraz